EU-Voorstel Voor Een Nieuwe Verordening Grensmaatregelen Vandaag Gepubliceerd

Op 24 mei 2011 heeft de Commissie een nieuwe IPR-strategie aangenomen om creativiteit en innovatie te stimuleren. De strategie omvat een aantal initiatieven die de Commissie tussen nu en 2012 op tal van gebieden wil nemen, waaronder octrooien, handelsmerken, geografische aanduidingen, handhaving van intellectuele eigendom, handhaving door de douane, auteursrechtlicenties en digitale bibliotheken. Het persbericht […]

Continue Reading

Portugees Portaal Over de Bestrijding Van Namaak

Het Instituto Nacional da Propriedade Industrial meldt dat Portugal onlangs een nieuw portaal heeft gelanceerd over de bestrijding van namaak met online klachten. Dit portaal is tweetalig (Portugees en Engels) en biedt algemene informatie en statistieken over namaak, manieren van rechtsbescherming en bevat nuttige informatie.

Continue Reading

EU-Waarnemingscentrum Voor Namaak en Piraterij – Online Verslag Over Verbodsacties

Het rapport en de aanbevelingen over verbodsacties (Artikelen 9 en 11 van de Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG) van de Juridische Subgroep van het EU-Waarnemingscentrum voor Namaak en Piraterij zijn gepubliceerd op de webpagina van het Waarnemingscentrum.

Continue Reading

Conclusie Van Advocaat-Generaal Cruz Villalon in Nokia en Philips

In zijn niet-bindende conclusie adviseerde de advocaat-generaal het Hof dat de verordening grensmaatregelen geen ‘productiefictie’ bevat en dat de douane namaakgoederen in beslag mag nemen als er voldoende grond is om te vermoeden dat het namaakgoederen zijn. De conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalon in de gevoegde zaken C-446/09 Koninklijke Philips Electonics NV v Lucheng Meijing […]

Continue Reading

Gespecialiseerde IP-Rechtbank in Portugal

In Portugal is wet nr. 46/2011 gepubliceerd, tot oprichting van de rechtbank voor intellectuele eigendom en tot wijziging van de wet op de organisatie en werking van de rechtbanken en de industriële eigendomscode. De Portugese regering kondigde aan dat er een gespecialiseerde rechtbank zou worden opgericht met betrekking tot intellectuele eigendom en in maart 2011 […]

Continue Reading

Goed Nieuws Voor Rechthebbenden

Geen officiële vergoeding meer voor douaneverzoeken voor actie in Macedonië. Het ministerie van Financiën van de Republiek Macedonië heeft een besluit aangenomen om af te zien van de officiële vergoeding voor aanvragen voor douanebewaking. Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2011. Tot nu toe bedroeg de officiële vergoeding voor een aanvraag voor douanebewaking […]

Continue Reading