Eerste Gezamenlijke Plenaire Vergadering Van Het Europees Waarnemingscentrum Voor Namaak en Piraterij, Madrid, Palacio de Congresos, 10 Juni 2010

Nieuws

De eerste gezamenlijke plenaire vergadering van het EU-waarnemingscentrum voor namaak en piraterij vond op 10 juni 2010 in Madrid plaats.

Na een korte introductie namens het Spaanse voorzitterschap door de directeur-generaal van het Spaanse octrooi- en merkenbureau, de heer Alberto Casado Cerviño, bevestigde mevrouw Margot Fröhlinger (Europese Commissie, DG MARKT) de ambitie van het Observatorium om de reikwijdte, schaal en impact van namaak en piraterij in de Europese Unie en de strategie, plannen, structuur en werkterreinen van het Observatorium.

De heer Piotr Stryszowski (OESO) vat de conclusies van de OESO-studie uit 2008 over namaak en piraterij samen. Zijn presentatie werd gevolgd door een overzicht door de heer Chris Oldknow (een bedrijfsadvocaat bij Microsoft die werkt aan beleidskwesties met betrekking tot namaak en piraterij) van het ICC/BASCAP-follow-upwerk met de OESO aan deze studie.

Dit werd gevolgd door twee presentaties van mevrouw Soledad Rodríguez Antón (secretaris-generaal van de Spaanse Asociación Nacional de Defensa de la Marca (ANDEMA)) en mevrouw Paloma Castro (AUTHENTICS FOUNDATION) over bewustmakingscampagnes en activiteiten van consumenten met betrekking tot de houding van consumenten ten opzichte van namaak . De heer Paul Fournier (Trade Advisor bij EUROCHAMBRES) hield zich bezig met het “Transatlantic IPR Collaboration Project: een studie over het onderwerp namaak en piraterij met speciale nadruk op beleidsbenaderingen in de EU en de VS”. Tot slot vatte de heer Ramon van Barneveld (Europese Commissie, DG Markt) een recent Eurobarometer-rapport van maart 2010 samen over de perceptie van consumenten over namaak en piraterij in de EU.

De ochtendsessie eindigde met een kort verslag van Ted Shapiro en Ann-Charlotte Söderlund over de voortgang van het werk van de Subgroep Juridisch Kader.

’s Middags gaf mevrouw Margot Fröhlinger een update over de Stakeholders’ Dialogues over de verkoop van namaakgoederen via internet en over illegaal uploaden en downloaden via internet.

Vervolgens gaven Dr. Miklós Bendzsel (President van het Hongaarse Octrooibureau), Mevr. Monica Pop (Hoofdaanklager, Roemenië) en Dhr. Javier Moreno Ramos (Directeur van de Afdeling Juridische Coördinatie en Internationale Betrekkingen, Spaans Octrooi- en Merkenbureau) een overzicht van de bestaande structuren en strategieën in hun rechtsgebieden om namaak en piraterij te bestrijden.

De Joint Session werd afgesloten met een algemene discussie over de samenwerking en informatie-uitwisseling, aanbevelingen voor de toekomst, bestuurlijke structuren en kaders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *