Hvj EU Adviseert Dat Nationale Rechtbanken Online Veilingplatforms Moeten Kunnen Gelasten Maatregelen Te Nemen Die Niet Alleen Bedoeld Zijn Om Een Einde Te Maken Aan Inbreuken Op Intellectuele Eigendomsrechten, Maar Ook Om Verdere Inbreuken Van Die Aard Te Voorkomen

Het HvJ heeft vandaag een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak C-324/09 L’Oréal v. EBay en verduidelijking gegeven over de aansprakelijkheid van bedrijven die internetmarktplaatsen exploiteren voor merkinbreuken door gebruikers. Kort samengevat adviseert de rechtbank dat de nationale rechter die ondernemingen moet kunnen opdragen maatregelen te nemen die niet alleen bedoeld zijn om een ​​einde […]

Lees verder

Koreaanse Douane Kan Nu Gaan NA Inbreuken Op Kwekersrecht en Geografische Aanduidingen

Koreaanse douane kan nu gaan na inbreuken op kwekersrecht en geografische aanduidingen; Op 1 juli 2011 heeft het Koreaans douanekantoor aangekondigd dat, als gevolg van de inwerkingtreding van de Korea-EU vrijhandelsovereenkomst en de wijziging van de Koreaanse douanewet, producten nu niet alleen kunnen worden beschermd voor het handelsmerk en auteursrechten, maar ook voor plantaardige rasbescherming […]

Lees verder

Belangrijke Uitspraak Over Nagemaakte Goederen in Transit: Het Europees Hof Van Justitie Doet Uitspraak in Gevoegde Zaken C-446/09 (Philips) En C-495/09 (Nokia)

Het HvJ bevestigt dat de doctrine van ’Manufacturing Fiction’ gewoon sciencefiction was. In-transitgoederen mogen op grond van Verordening (EG) 1383/2003 niet anders worden behandeld dan goederen waarop de verordening niet van toepassing is. De Douane kan echter de vrijgave van in-transitgoederen tegenhouden of opschorten wanneer zij vermoedens hebben dat dergelijke goederen in feite voor de […]

Lees verder

Braziliaanse Raad Voor de Bestrijding Van Namaak Creëert Database Met Handelsmerken Om Handhavingsinspanningen Te Ondersteunen

Braziliaanse Raad voor de bestrijding van namaak creëert database met handelsmerken om handhavingsinspanningen te ondersteunen; De International Trademark Association (INTA) meldt dat in Brazilië een nieuwe lijst van eigenaren van handelsmerken is gelanceerd door de Nationale Raad ter bestrijding van piraterij en misdaden tegen intellectueel eigendom.

Lees verder

Tweede Editie Nu Verkrijgbaar!

Het boek “Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures” van Oxford University Press, dat voor het eerst werd uitgebracht in 2006, is in de tweede editie volledig bijgewerkt en bevat nu de twee recentere lidstaten Bulgarije en Roemenië. Het werk biedt dus belangrijke richtsnoeren voor houders van intellectuele-eigendomsrechten over de praktische toepassing van grensmaatregelen […]

Lees verder

Status Van de Werkzaamheden Van de Juridische Subgroep Van Het Europees Waarnemingscentrum Voor Namaak en Piraterij

De bevindingen van de juridische subgroep van het EU-observatorium voor namaak en piraterij met betrekking tot de evaluatie van de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG (“de handhavingsrichtlijn”) in de lidstaten (schade en corrigerende maatregelen) zijn bekendgemaakt op de website van het Observatorium. In de context van het Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij riepen de leden […]

Lees verder

Hof Van Beroep Van Reims Houdt E-bay Aansprakelijk

In een beslissing van het hof van beroep van Reims (Frankrijk) op 22 juli 2010 werd eBay Frankrijk aansprakelijk gesteld voor de verkoop van nagemaakte Hermes-producten door haar gebruikers. Het Hof redeneerde dat eBay Frankrijk aansprakelijk was als een “uitgever van online tussenhandeldiensten” die “puur technologische, automatische en passieve [sitehost]-diensten” overschreed. Als uitgever, oordeelde het […]

Lees verder

Eerste Gezamenlijke Plenaire Vergadering Van Het Europees Waarnemingscentrum Voor Namaak en Piraterij, Madrid, Palacio de Congresos, 10 Juni 2010

De eerste gezamenlijke plenaire vergadering van het EU-waarnemingscentrum voor namaak en piraterij vond op 10 juni 2010 in Madrid plaats. Na een korte introductie namens het Spaanse voorzitterschap door de directeur-generaal van het Spaanse octrooi- en merkenbureau, de heer Alberto Casado Cerviño, bevestigde mevrouw Margot Fröhlinger (Europese Commissie, DG MARKT) de ambitie van het Observatorium […]

Lees verder

Grensmaatregelen in India – Een Update

Met dank aan SHRAVAN KUMAR BANSAL van M/s United Overseas Trade Mark Company voor het verstrekken van een update van de Indiase douanevoorschriften met betrekking tot IER-inbreuken. Intellectuele eigendomscriminaliteit volgens de Indiase wet De wereldeconomie is in toenemende mate afhankelijk van de creatie en distributie van intellectueel eigendom (IP) om economische groei te stimuleren. Markten […]

Lees verder